Картел - Агенция за охрана и сигурност

Детективска агенция


Детективска агенция КАРТЕЛ се стреми да предлага ефективни и прецизни услуги, достъпни до широката общественост, професионален подход, за да помогне за разкриване на истината. Притежава всички технически и човешки ресурси за получаване на информация.

Охранителна дейност


С течение на годините сме натрупали опит в сферата на охрана, на складови терминали за съхранение на специфични стоки, складове под митнически контрол, хранителни производства, промишлени производства и др.

За нас

Фирма “КАРТЕЛ” е основана през 1997 г.
и се е утвърдила като една от водещите в сферата на охранителната и детективската дейност. Разполагаме с екип от специалисти, готови да отговорят на всички ваши въпроси и да Ви консултират по всяко време в сферата на дейностите, които извършваме. Услугите, които предлагаме са разрешени от закона и за съответните са ни издадени лицензи от оторизираните държавни органи. В своята практическа дейност ние поддържаме добра връзка и взаимодействие с органите на МВР.

Проблеми при изневери

Разкриване и събиране на доказателства за съществуващи извънбрачни връзки.

Издирване на укриващи се,

безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица;

Корпоративни разследвания

Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост.

Събиране на данни за констатиране

или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдета използвани за преустанявоване на тези конфликти;

Установяване на лица или обстоятелства

свързани с промишления шпионаж или с опазване на фирмената тайна;

Неутрализиране на заплахи и изнудване.
Изясняване на биографични

и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица;

Наблюдение и разкриване

на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния;

Изучаване на пазара,

събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни пратньори;

Професионализмът и дискретността са гарантирани!

"Традиция с тежестта на злато"

Телефони

  • моб:  0888 344 697
  • моб:  0888 330 238
  • тел:   02 963 26 54
  • факс: 02 963 28 05

Контакти

1164 София
кв. Лозенец
ул. Цанко Церковски 38
пл. Журналист
E-mail: office@kartel.bg