Картел - Агенция за охрана и сигурност

Охранителна дейност

С течение на годините сме натрупали опит в сферата на охрана, на складови терминали за съхранение на специфични стоки, складове под митнически контрол, хранителни производства, промишлени производства и др.

За нас

Фирма “КАРТЕЛ” е основана през 1997 г.
и се е утвърдила като една от водещите в сферата на охранителната и детективската дейност. Разполагаме с екип от специалисти, готови да отговорят на всички ваши въпроси и да Ви консултират по всяко време в сферата на дейностите, които извършваме. Услугите, които предлагаме са разрешени от закона и за съответните са ни издадени лицензи от оторизираните държавни органи. В своята практическа дейност ние поддържаме добра връзка и взаимодействие с органите на МВР.

Детективска агенция


Детективска агенция КАРТЕЛ се стреми да предлага ефективни и прецизни услуги, достъпни до широката общественост, професионален подход, за да помогне за разкриване на истината. Притежава всички технически и човешки ресурси за получаване на информация.

Обектова охранаВъоръжена и невъоръжена
обектова охрана в зависимост от спецификата на обекта, както и от изискванията на възложителя. Физическата охрана на индустриални обекти, търговски центрове и др. се осъществявя и с помощта на видеонаблюдение, контрол на достъпа, алармени и периметрови системи. Охранителите са облечени в униформи с отличителни знаци на фирма КАРТЕЛ и разполагат с всички необходими защитни и помощни средства. Завишената професионална подготовка на нашият охранителен състав се дължи на високите критерии при кадровия подбор, добрите условия на труд и системното обучение.

Комплекс от дейности свързани с физическата охрана са:
- Охрана на обекта с цел предотвратяване на злонамерени действия относно проникване, отнемане на материални ценности и/или тяхното увреждане.
-    Пропускателен режим.
- Проверка на документи за самоличност, багаж и МПС.
- Спазване на установения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план за вътрешния ред в охраняемия обект.


Охрана на ценни пратки и товари - инкасо
При транспортиране и съпровождане на ценни пратки и товари, в зависимост от тяхната стойност, за сигурността на клиентите се използват специализирани бронирани автомобили и екипи за охрана с познание и опит в спецификата на дейността.

Охрана на масови мероприятия
осигуряваме нормалното протичане на масови културни и спортни прояви с дискретно, но респектиращо присъствие и висок професионализъм.


Персонална охранаФирмата осигурява персонална Вип охрана на физически лица. Нашите служители, работещи по направление лична охрана на физически лица и ВИП охрана са добре подготвени психически и физически, тренирани в бойните изкуства, стрелбата и предотвратяването на застрашаващи живота ситуации. Екипите са обучени да работят по най-новите схеми и методи за организация на охраната.

Техническо оборудване


Проектиране и монтаж
Нашите експерти извършват професионално проектиране и монтаж на системите за сигурност съобразени с индивидуалните изисквания на клиента и особеностите на обекта. КАРТЕЛ предоставя богата гама оптимални или коплексни решения, съобразени със специфичните потребности, изисквания и възможности на всеки отделен клиент. Компанията разработва проектите с участието на високо квалифицирани специалисти, инженери и обособени групи от технически изпълнители по доставка, монтаж и поддръжка на системите за сигурност.


Доставка и техническо обслужване.

Контрол на достъпа
Видеонаблюдение
Алармени системи
Системи за пожароизвестяване
Изграждане на структурни кабелни системи
IP технологии
Системи за GPS контрол
Паркинг системи
Домофонни системи
Поддръжка и сервиз

Осигуряваме специализирана поддръжка и сервиз.


Консултантски услуги
Фирмата разполага със специализиран екип за извършване на консултантски услуги за физическо и техническо обезопасяване на обекти. Обучен екип извършва оглед на обекта според конкретния случай. Изготвя се становище за състоянието на обекта към момента, описват се възможните рискови точки и моменти, които биха могли да възникнат и се препоръчват мерки за елиминиране на рискове и опасности. При желание от страна на клиента се изготвя оферта за реализиране на препоръчаните мерки за сигурност.

"Традиция с тежестта на злато"

Телефони

  • моб:  0888 344 697
  • моб:  0888 330 238
  • тел:   02 963 26 54
  • факс: 02 963 28 05

Контакти

1164 София
кв. Лозенец
ул. Цанко Церковски 38
пл. Журналист
E-mail: office@kartel.bg
  • Последвайте ни във Facebook